רשיון נהיגה


פנה אלי מ'. אדם לא צעיר, בעל משפחה, ששיבה זרקה בשערו, הזקוק לרכב לפרנסתו. משלא קיבל את חידוש רישיון הנהיגה (שפג תוקפו לאחר 10 שנים כמקובל), פנה למשרד הרישוי לברר מה קורה.

בבואו למשרד הרישוי נאמר לו שרישיונו לא חודש בגלל חוב בהוצאה לפועל שעליו להסדירו. מששב למשרד הרישוי לאחר ששילם את החוב נדרש לעבור מבחני נהיגה חדשים(!) כתנאי לקבלת הרישיון שוב.

במדינת ישראל, נפתח תיק הוצאה לפועל ונמסרים מסמכי התיק לחייב. החייב לא פורע חובו ואז בחלוף זמן אפשר לנקוט נגדו בסנקציות דרקוניות שלא קשורות כלל לחוב.

למשל, התליית רישיון הנהיגה בגלל אי תשלום חוב אזרחי. מה הקשר בין חוב אזרחי לרישיון נהיגה - למחוקק פתרונים.

בנוסף על כך הסתבר, שנקיטה בהליך כזה אינה מחייבת משלוח הודעה בדואר רשום ודי במשלוח דואר רגיל. החייב לא קבל את ההתראה. הצבי ברשות הדואר הוא רק סמל. מ' לא קיבל את ההודעה ולא ידע על הכוונה להתלות רישיונו. זבש"ו.

דין התליית רישיון הנהיגה כדין אי תשלום אגרת רישיון ולפי הוראות החוק וההנחיות הפנימיות, בחלוף זמן שנקבע, לא יכול החייב לחדש את רישיון הנהיגה (גם אם לא ידע כלל שרשיונו הותלה), אלא בעריכת מבחני נהיגה חדשים. לא להאמין. חלם זה פה.

#רשיוןנהיגה #הוצאהלפועל #מבחןנהיגה #חובאזרחי

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon