האישה האחרת


ראיתי בשבת האחרונה את הסרט "סופת חול". דמעות. מחנק בגרוני. גם עתה.

זה לא חיים בסרט זה סרט על החיים.

בחיי המקצועיים יצא לי לפגוש במגזר המוסלמי בישראל תופעה של גברים שנשואים לשתי נשים. וכן בנשים שהן עצמן נשים "שניות".

לצערי, על אף החוק האוסר על ביגמיה, מדינת ישראל בוחרת ביודעין שלא להתמודד עם התופעה הנפוצה במגזר המוסלמי שבו לפי הדין השרעי, ניתן לשאת יותר מאשה אחת.

בדרך כלל יש מרות בג"צ על הדין הדתי אבל יש עניינים נפיצים שהמדינה לא רוצה להתערב בהם.

בפועל יש תושבים ישראלים מוסלמיים, להערכתי לא מעט, הנשואים לשתי נשים.

לטעמי שתי הנשים סובלות. נוצר מתח מובנה. בין שתי הנשים, בין הנשים לבין עצמן ובין הנשים לבעל.

לא שמעתי, כדבר נפוץ, שמגישים כתבי אישום נגד הבעל. לבטח לא אם הוא מוסלמי.

לדעתי, יש מספיק כלים משפטיים להתמודד כנגד התופעה. לא בטוח שרוצים. בעצם בטוח שלא רוצים. לא בטוח שכדאי. אולי מפחדים מההשלכות.

היה לי מיקרה של אשה מהמגזר הערבי שנפגעה בתאונת דרכים והבעל ביקש לשוחח עמי על הפשרה המוצעת ואני סירבתי. ביקשתי לשוחח תחילה עם האישה ולבקש הסכמתה. הוא נפגע, ראה זאת בעין לא יפה.

האישה כחפץ תהיה ואין זועק את זעקתה. המעמד לא שוויוני. האישה חוששת לגורלה ולהעדפת אחרת על פניה וכן פוחדת מההשלכות שיכולות לנבוע באם לא תסכים למצב שנכפה עליה.

מדברים על זכויות אדם. כבוד האדם וחרותו. מילים יפות.

#סופתחול #דיןשרעי #מוסלמים #האשההאחרת #נישואים #זכויותאדם #כבודהאדםוחרותו

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon