ע' ומלחמתו ברשות המקומית
אמרו לנו כי בשלטון דמוקרטי יש הפרדה בין הרשויות. יש רשות מחוקקת, יש רשות שופטת ויש רשות מבצעת. לפעמים נדמה לי כי הרשות השופטת משרתת רשויות אחרות לפחות באופן ההתנהלות.


לטעמי, השלטון "טוחן" את האזרח הלא ממוסד עד דק. "אזרח לא ממוסד" הוא מי שלא חי ויונק מעטיני השלטון וממנעמיו. המערכת השלטונית דואגת כי נהיה מתחת למים וכשבקושי רב נעלה מעלה לשאוף אויר, יד נעלמה תדחוף את ראשנו מטה. זהו מצב אידיאלי עבור השלטון. לאזרח אין כוח ואנרגיה לשאול שאלות. הוא כולו עסוק בהשרדותו היומיומית. מפתים אותו להכנס לעוד ועוד התחייבויות על מנת לעלות ברמת החיים בעוד איכות החיים שלו יורדת.


ועכשיו לעניננו - סיפור מהחיים:

ע' מקבל דרישה לתשלום חוב מרשות מקומית, שענינה יתרות חוב 2009 בסכום של כ- 1,800 ש"ח.

ע' אינו חייב מאום. הקשר עם הרשות היה בהיותו בעל ענין בחברה בע"מ שהחזיקה שם בשכירות חנות קטנה לממכר בגדים, בשנת 2003. שלוש עשרה שנה בטרם מועד הדרישה.


זאת לדעת: המחוקק הקנה לרשות המקומית סמכות לגביית חובות ללא הליך משפטי.

כל רשות מקומית מכירה היטב את הדין לפיו לא ניתן לנקוט בהליכי גביית חוב שהתיישן בחלוף שבע שנים. היועץ המשפטי קבע כי הליכי הגביה צריכים להפתח תוך שלוש שנים מקיומו של חוב. מה גם שמלכתחילה לע' לא היה שום חוב.


ע' פנה אלי ליעוץ ואני שלחתי מכתב המתרה ברשות לבל תנקוט הליכים כלשהם. הרשות שלחה מכתב נוסף, לפיו אם לא ישולם החוב הנטען תוך חמישה ימים תנקוט בהליכי גביה כגון עיקול חשבונות הבנק.

הלקוח חזר אלי. הסברתי לו שכדי להתמודד עם דרישת הרשות יש לפנות בעתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי. לצורך הגשת התביעה עליו לשלם אגרת בית משפט העולה על סכום החוב. שכר הטרחה המינימלי לעורך הדין בתביעה כזו הוא כ- 9,000 ש"ח.

רוב האזרחים היו נעצרים בשלב זה ומעדיפים כנראה, לשלם לרשות.

שלב א' - הגשים את מטרת הרשות . אל תתחיל איתנו. שלם ושכח.

מתי מעט הנחושים להלחם בעוול היו ממשיכים בהליך המשפטי. כזה הוא הלקוח שלי. לאחר הגשת התביעה לבית המשפט נסוגה הרשות מתביעתה. במהלך הדיון ניתן פסק דין בו הודיעה הרשות כי תפעל לביטול החוב. בית המשפט חייב את הרשות בהוצאות משפט (שהיו נמוכות מההוצאות בפועל בתביעה) וכן שכר טרחת עורך דין בסך 2,000 ש"ח.

שלב ב' - הצליח. המערכת הוכיחה שגם אם אתה צודק לא כדאי לך להתעסק עם הרשות.

אני מניח שבשלב זה, רק מתי מעט ימשיכו בהליכי ערעור לבית המשפט העליון.

בערעור ננסה לשכנע כי גישה של פסיקת הוצאות ושכר טרחה בחסר גורמת להנצחת המצב הקיים בו הרשויות ימשיכו לגבות חובות שלא כדין.

האזרח ע' ניצב עתה בפני תשלום הוצאות מוקדמות לדיון בערעור בבית המשפט העליון. עליו לשלם אגרת בית משפט בסכום של כ- 3,000 ש"ח ולהפקיד ערבות בסך 25,000 ש"ח כל זאת עוד בטרם עלות היצוג המשפטי.

שלב ג' - המערכת מאותת לו "לך הביתה". תעזוב אותנו בשקט ואל תאלץ אותנו לכתוב החלטות. תן למצב הקיים להמשך בשקט. תן לאזרח לשלם חובות שאינו חייב בהם. אנחנו המערכת המשפטית באופן סמוי נגבה זאת. בזאת חפצה המערכת השלטונית. שימור המערכת הקלוקלת ולא תיקונה.

ערעור לבית המשפט העליון הוגש. אני מאמין כי שילוב של נחישות מצד לקוח ובא כוחו הוא שילוב שאולי יוכל לנצח.

המשך יבוא. אולי.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon