סיפור מהשוקפנה אלי בעל דוכן בשוק מפורסם אשר נתבע על ידי עובד עירייה שטען שהלקוח שלי הפך עליו דוכן פירות, פגע בו וגרם לו לנכות משמעותית ביותר. הנכות הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה והנפגע קיבל תגמולים גבוהים מביטוח לאומי. הנפגע הגיש תביעה אזרחית לפיצויים מבעל הדוכן שלא היה מבוטח והיה צריך לשלם מכיסו את הכסף במידה והתביעה הייתה מתקבלת. בעל הדוכן שהורשע עוד לפני התביעה האזרחית בפלילים היה בבעיה בגלל אותה הרשעה. וסיכוייו לצאת בשלום מהתביעה היו קלושים. בעבודת איסוף מאומצת עלה בידי לאתר כרטיס רפואי של ההתאחדות לכדורגל באשר הנפגע היה בצעירותו שחקן כדורגל. באמצעות חוות דעת רפואית התברר שהנזק שיוחס לאירוע בשוק אינו גדול כפי שנטען. וחלקו נגרם בעבר וללא קשר לאירוע הנדון. כמו כן התברר שהיה רקע קודם לסכסוך בין השניים. בהמלצת בית המשפט נדחתה התביעה.
#הרשעהפליליתתביעהאזרחיתפיצויים #נזיקיןתביעהאזרחיתהרשעהבפלילים

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon