לא לעולם חוסן


ייצגתי פועל בניין שנפגע בתאונת עבודה. הפועל הועסק על ידי חברת כוח אדם שהייתה חברה בע"מ.

במהלך ההליך המשפטי הוצעה פשרה על ידי חברת כוח האדם שהייתה לדעתי, רחוקה מאוד מהנזק האמתי שנגרם לפועל. הבעלים של חברת כוח האדם ובא כוחו טרחו כל המשפט לציין בפני שהתובע "לא יראה שקל" כיוון שלחברה אין נכסים. בפסק הדין בתום המשפט נפסקו לפועל פיצויים בסכום ראוי שהיה בו כדי לשקף את הנזק שנגרם לו. פסק הדין לא קויים והפועל לא קיבל את הפיצויים. לימים, קראתי בעיתון שהבעלים של החברה, אותו זה שהצהיר בפני שהפועל לא יראה שקל מהפיצויים, מבקש לגבש קבוצה לרכישת מוסד ציבורי בבירה. פניתי לבא כוחו של בעל החברה והודעתי שבכוונתי להגיש לבית המשפט בקשה לפרוק החברה באותו בית משפט שהיה אמור לדון בעניין רכישת בית החולים. בשמעו על כוונתי זו, מיהר הבעלים להוציא צ'קים ולפרוע את החוב.

#תאונתעבודה #פשרהפסקדיןפרוקחברה

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon